ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره

ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره

موسسه فرهنگی تک منظوره چیست؟

موسسات فرهنگی هنری به شخصیت هایی حقوقی اطلاق می شود که به منظور دست یافتن به مقاصد فرهنگی و هنری اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی به ثبت می رسند و برای فعالیت چه به صورت شخصی ( حقیقی ) و یا موسسه ای ( حقوقی ) باید وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مجوز تاسیس نظارت بر فعالیت ها و انحلال آن ها را صادر کند.

ادامه مطلب …