مزایای ثبت برند

مزایای ثبت برند و لوگو

مزایای ثبت برند و لوگو :

اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.

به واسطه ی ثبت لوگو و برند می توان نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کرد.

ادامه مطلب …