پروانه بهره برداری

راهنمای اخذ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری چیست

پروانه بهره برداری مجوزی است که به کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم ، شامل تامین زمین و تاسیسات و احداث ساختمان را برای نصب ماشین آلات خط تولید ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از این که دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده داده می شود.

ادامه مطلب …