ثبت برند مواد غذایی

مراحل ثبت برند مواد غذایی

مواد غذایی به دلیل اینکه در ارتباط مستقیم با سلامت انسان هستند، باید دارای برند باشند تا بتوان به آن ها اعتماد کرد. هیچ کارخانه ای نمی تواند بدون برند محصولاتش را وارد بازار کند و به فروش برساند. بنابراین شرکت های مواد غذایی باید با دریافت مجوز ثبت شرکت مواد غذایی و پس از آن ثبت برند، مدیران فنی شرکت که شرایط قانونی هستند، تعیین کند.

ادامه مطلب …