شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت کنسرسیوم

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت کنسرسیوم

اگر بخواهیم کنسرسیوم را تعریف کنیم و در ادامه هدف از ثبت شرکت کنسرسیوم را بیان کنیم، می توانیم بگوییم کنسرسیوم مشارکت چند شرکت، نهاد، دولت، شخص یا ترکیبی از آن ها است به منظور رسیدن به هدف و سود مشترک.

ادامه مطلب …