تفاوت ثبت شرکت و ثبت برند

تفاوت ثبت شرکت و ثبت برند

تفاوت ثبت شرکت و برند

در زمان تاسیس شرکت یا موسسه، برای شناسایی آن واحد احتیاج است که یک نام انتخاب شود که طبق قوانین حاضر، این نام باید فارسی و غیر تکراری باشد و در دهخدا مستند داشته باشد و از نظر سیلاب نیز با بخشنامه اداره ثبت مطابقت داشته باشد.

ادامه مطلب …