مراحل ثبت شرکت تعاونی

مراحل ثبت شرکت تعاونی

اصولا هدف شرکت های سهامی عام و خاص و نسبی و … فعالیت به منظور سود و بهره دهی بیشتر است در صورتی که هدف اصلی شرکت های تعاونی کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین احتیاجات و نیازمندی های مخصوص آن ها است و معمولاَ در مواقعی بیشتر تشکیل می شود که وضع اقتصادی آشفته و نامساعد باشد و بعلت تورم و گرانی قدرت خرید مردم کم است و لذا برای ارائه خدمات و تولید و امکانات رفاهی، اقشار کم درآمد را تحت پوشش خود قرار می دهد.

مانند شرکت های تعاونی کشاورزی که برای تهیه بذر مرغوب و تهیه سموم و کود برای روستاییان و کشاورزانی که بنیه مالی آن ها خوب نیست تشکیل می شوند و یا تعاونی هایی که برای قشر کم درآمد با قیمت مناسبی مسکن تهیه می کنند و یا شرکت های تعاونی که به همین منظور به کسبه جزء و سایر افراد وام می دهد تا کسب و کار آن ها روبراه شود و یا شرکت هایی که برای اقشار بیکار که در جستجوی کار هستند کار پیدا می نماید و بسیاری دیگر از این قبیل شرکت ها.

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها، با رعایت قانون فوق، تشکیل می شود.
فقط اشخاص حقیقی،یعنی افراد انسانی،می توانند به تشکیل شرکت تعاونی اقدام کنند و به عضویت آن درآیند.

ارکان شرکت تعاونی

ارکان شرکت تعاونی یعنی ارکانی که در پیشبرد فعالیت ها و اهداف شرکت های تعاونی در کنار هم قرار می گیرند و باعث می شود که شرکت تعاونی به نحو مطلوب تصمیم گیری ، اداره و نظارت شود. بر طبق ماده ۲۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، ارکان شرکت تعاونی به ۳ مورد تقسیم می شود :
۱. مجمع عمومی
۲. هیئت مدیره
۳. بازرس یا بازرسان

مراحل ثبت شرکت تعاونیمراحل ثبت شرکت تعاونی

۱-تشکیل هیات موسس

برای تاسیس هر تعاونی باید هیاتی به نام هیات موسس تشکیل شود که درباره تعداد اعضای هیات موسس در قانون و سایر مقررات بیانی یافت نمی شود ولی می توان گفت که تعداد اعضاء نباید از ۳ نفر کمتر باشد.
موسسان تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنا باشند و در صورت لزوم در کلاس آموزش ۱ روزه که اداره کل تعاون استان تشکیل می دهد شرکت کنند.
هر یک از اعضای هیات موسس باید مدارک زیر را به اداره تعاون تحویل دهد:
الف)فتوکپی شناسنامه و مدارک تحصیلی
ب)فتوکپی گواهینامه پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
ج)گواهی عدم سوءپیشینه

۲-تهیه طرح توجیهی

هیات موسس باید طرحی به عنوان طرح توجیهی یا طرح پیشنهادی تهیه نماید. این طرح مشتمل بر بیان ضرورت تاسیس تعاونی و ذکر دلایل توجیهی مبتنی بر امور ذیل است:
الف) تناسب هدف های تشکیل تعاونی با هدف ها و برنامه های مصوب دولت.
ب) تعداد و مشخصات داوطلبان، سوابق و مهارت های آنان در رشته های فعالیت مورد نظر
ج) مبلغ لازم التادیه (مبلغی که برای خرید هر سهم باید پرداخت شود. این مبلغ نباید از یک سوم قیمت هر سهم کمتر باشد)
د) میزان و نحوه سرمایه گذاری و مشارکت دستگاه های دولتی یا عمومی

۳-درخواست موافقت تشکیل تعاونی

هیات موسس باید فرم درخواست را که اداره کل یا اداره تعاون تهیه نموده است را تکمیل و طرح پیشنهادی خود را به آن پیوست نماید و ضمن معرفی نماینده تام الاختیار خود از اداره تعاون درخواست کند که با تشکیل تعاونی موافقت کند.

۴-اقدامات وزارت تعاون

وزارت تعاون پس از دریافت درخواست هیات موسس و مدارک لازم که نماینده تام الاختیار باید آن ها را تسلیم کند درخواست و مدارک را بررسی می کند و در صورت پذیرفته شدن درخواست، موافقتنامه تشکیل را صادر کرده و نمونه اساسنامه و فرم های مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار می دهد.

۵-اقدامات هیات موسس پس از دریافت موافقتنامه

هیات موسس پس از دریافت موافقتنامه تشکیل، باید ظرف ۲ ماه اقدامات لازم را برای تاسیس تعاونی و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی را انجام دهد. این اقدامات به شرح زیر است:

۱. اخذ مجوز فعالیت شرکت تعاونی
۲. تدوین اساسنامه به جهت تصویب اعضاء
۳. افتتاح حساب بانکی
۴. دعوت از افراد واجد الشرایط مندرج در اساسنامه ( شرایط عمومی و اختصاصی )
۵. تطبیق شرایط داوطلبان با اساسنامه
۶. دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی آورده های غیرنقدی
۷. انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی
۸. قبول درخواست داوطلبان نامزدی عضویت در هیئت موسس و سمت بازرس
۹. ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
۱۰. درخواست عضو ناظر برای حضور در جلسه اولین مجمع عمومی عادی
۱۱. تهیه و تنظیم فرم های درخواست عضویت و تعهد به رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اساسنامه.
۱۲. تهیه اوراق خرید سهام.

شرایط عضویت در تعاونی ها در ماده ۹ ( ق. ت. ج. ا) به شرح زیر احضاء شده است :
_ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
_ عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر
_ عدم سابقه ارتشاء
_ اختلاس و کلاهبرداری
_ درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
_ عدم عضویت در تعاونی مشابه
خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد. لذا در صورتی که خروج نامبرده موجب ضرری برای تعاونی شود ، ملزم به جبران آن خواهد بود. ( مستفاد از تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۲)
اعضاء تعاونی در صورت پیشنهاد هر یک از مدیران و تصویب مجمع عمومی در موارد زیر اخراج می شوند :
_ از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون
_ عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از هر اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق العاده .
_ ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی گردد و وی نتواند ظرف مدت ۱ سال آن را جبران کند یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد آورده یا با تعاونی رقابتی ناسالم نماید . ( مستفاد از ماده ۱۳ )

برای انجام امور ثبتی و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ثبت برند  و ثبت علائم تجاری ،  ثبت شرکت ،  ثبت لوگو  و همچنین اطلاع از شرایط ثبت شرکت و مراحل ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.