مالیات بر ارزش افزوده

مدارک ارزش افزوده

مدارک مورد نیاز ارزش افزوده

*وکالتنامه

*مهر و امضای فرم های ارائه شده توسط موسسه

*قبض تلفن

*کپی سند یا اجاره نامه(دارای کد رهگیری) محل فعالیت

*مستندات موید بر فعال بودن شرکت؛فاکتور،قرارداد و …

*ثبت نام کد اقتصادی جدید

*تصویر برگه قطعی یا تشخیص مالیات

  ارزش افزوده ارزشی است که طی فرایند تولید یک کالا یا ارائه ی خدمات به آن افزوده می شود.مانند:ارزشی که به گندم تا مرحله ی تبدیل به نان اضافه می شود و این را مصرف کننده ی کالا یا خدمات باید به دارایی پرداخت کند.در این جا فروشنده یا ارائه کننده ی خدمات واسطه است.

مدارک ارزش افزودهاخذ گواهی ارزش افزوده:

اولین قدم برای انجام این کار اخذ کد اقتصادی و انجام ثبت نام جدید برای آن است که به اصطلاح به آن ۴۵ امتیازی گفته می شود.

ثبت شرکت

ثبت لوگو

ثبت علائم تجاری