مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی
۱- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
-۲اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها.
( برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها مراجعه فرمائید).
-۳در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت
نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت های سهامی خاص
و عام ارائه یک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکت سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره
ثبت شرکت ها باشد الزامی است.
-۴اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل.
-۵فرم دال (تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)
-۶اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت
بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت .
-۷روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای
صادرات و واردات کالا باشد.
-۸اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری
تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد.)
-۹دو قطعه عکس ( جدید، تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )
-۱۱اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره
دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .
تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری
اطلاعات و ارتباطات ( ) 
ICTازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک
فوق معاف می باشند .

-۱۱اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۱سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
-۱۲داشتن حداقل سن ۲۳سال تمام.
-۱۳اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی( فقط روی فرم الف قابل
قبول است ) با مهر امضای رئیس شعبه. ( ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه
روی فرم ( الف) تایید شده باشد قابل قبول است )
-۱۴ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:
الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.
ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی.
ج: اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی .
-۱۵اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند های ۳و ۷و ۱۱
ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه
اصل مدارک میباشند.
-۱۶مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه
کسب مشمول این بند نمی گردند)
-۱۷کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت 
Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد
اقتصادی جدید پس از صدور.
تذکر :۱کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر :۲ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.
تذکر :۳حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی او در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است.
تذکر :۴برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
تذکر :۵حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.
تذکر :۶کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد.
تذکر : :۷متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق
سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها
واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.


مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت اشخاص حقیقی
-۱اصل فرم منشور عضویت امضاء شده توسط مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره .
-۲اصل کارت ملی مدیرعامل )در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی ارائه کپی شناسنامه از
تمامی صفحات الزامی میباشد.(
-۳اسکن و بارگذاری عکس )تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید .(
-۴اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان .
تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۰سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
-۵جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و یا سایر مدارکی که فعال اقتصادی بودن متقاضیان را تایید می نماید.

شاخصهای احراز صلاحیت متقاضیان ثبت کارت بازرگانی برای شرکت هایی که سال تاسیس آنها کمتر از یکسال است

بر اساس بخشنامه ۷۸۳/۹۰/۶۰ مورخه ۱۶/۴/۹۴ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

  • برای اشخاص حقوقی در حساب جاری حداقل ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای اشخاص حقیقی ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان شرط لازم .
  • اسناد معتبر ( روزنامه رسمی یا حکم کارگزینی و یا لیست تامین اجتماعی ) مبنی بر تجربه فعالیت در بنگاه های صادراتی، وارداتی و تولیدی به عنوان عضوهیات مدیره، مدیرعامل، مدیر بازرگانی (داخلی- خارجی) مدیر فروش، کارشناس امور بازرگانی، مدیر امور حقوقی، در شرکتهای دارای عضویت معتبر در یکی از اتاق های بازرگانی، بعنوان یکی از شرایط کافی.
  • ارائه پروانه بهره برداری، کارت شناسایی کارگاه، پروانه فعالیت صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجع ذیربط
  • بر خورداری از حساب بانکی جاری با گردش مالی حداقل ۲ میلیارد ریال به مدت یکسال متعلق به یکی از اعضای هیات مدیره، مدیر عامل به عنوان یکی از شرایط کافی
  • دارا بودن سند مالکیت محل قانونی به نام متقاضی یا اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی و نیز شخص حققیقی داوطلب کارت بازرگانی
  • حداقل ۶ ماه سابقه عضویت در اتاق تهران و نیز شرکت در دوره های آموزشی اتاق تهران به عنوان یکی از شرایط کافی
  • اثبات عملکرد اقتصادی با ارائه مدارکی نظیر گزارش فصلی فروش یا اوراق تشخیص مالیاتی یا آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یا تامین اجتماعی از سوی اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت و یا شخص حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی پس از تأیید مدیریت امور مالی اتاق تهران بعنوان یکی از شرایط کافی
  • دارا بودن سابقه خدمت برای اشخاص حقیقی یا مدیران عامل اشخاص حقوقی متقاضی دریافت کارت بازرگانی که دارای حداقل ۳ سال سابقه کار در ادارات تابعه سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران تحت عنوان کارشناس با تایید عضویت اتاق تهران ونماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بعنوان یکی از شرایط کافی