استعلام برند:

عواملی هستند که فرد را به سمت ثبت علامت تجاری (برند و لوگو) سوق می دهند.اما پیش از انجام هر کاری باید نسبت به استعلام برند اقدام کرد چرا که امروزه با توجه به شرایط اقتصادی برند های زیادی به ثبت می رسد و امکان عدم تایید توسط کارشناس وجود دارد.
مواردی که به واسطه ی استعلام برند مشخص خواهد شد:
۱-وجود واژه ای در عبارت مورد نظر خواهان که مشابه آن به ثبت رسیده است.
۲-وجود واژه ای در عبارت مورد نظر خواهان که عین آن ثبت شده باشد.
این امر علاوه بر این که موجب اطمینان خاطر متقاضی می شود،کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان را هم به همراه دارد.